MCCF funding tables

The tables below detail the MCCF funding distributed by Te Arawhiti

Phase 1 funding distributed through Te Arawhiti

Total 

 

$27,331,460 

43

 

Iwi

Funding

Number of iwi

   Te Kotahitanga – Maori Music Artists  $275,000  Nationwide
   Ngāti Kahu  $440,740
   Wharekawa Marae Reservation Trust  $27,500
   Manurewa Marae  $300,000
   Ngāti Tamaterā  $75,000
   Te Runanga o Ngāti Porou Ki Hauraki  $265,000
   Waikato - Tainui  $8,000,000
   Raukawa  $608,000
   Maniapoto Māori Trust Board  $487,860
   Ngāti Ranginui  $100,000
   Te Arawa  $4,380,000 15
   Ngāti Tūwharetoa  $2,994,500
   Ngāti Kahungunu  $2,260,000
   Ngā Iwi o Taranaki  $2,651,860 8   
   Ngāruahine  $601,000
   Te Runanga o Ngāti Ruanui  $1,022,000
   Te Ranga Tupua  $2,843,000 8

Phase 2 funding distributed through Te Arawhiti

Total

 

$13,138,776

31

 

Iwi

Funding

Number of iwi

  Te Whanau ā Apanui $586,000 1
  Te Kupenga Hapū $264,752 1
  Te Uri o Tai Hapū $137,950 1
  Te Puna Oranga o Ōtaki $363,300 1
  Ngāti Raukawa $147,000 1
  Ngāti Whare $750,000 1
  Te Pūtahi-Nui-o-Rehua Charitable Trust $179,387 1
  Ngāti Pahaurewa $350,301 1
  Te Rūnanga o Te Whanau $262,000 1
  Te Rūnanga o Ngāi Tahu $2,000,000 1
  Te Ranga Tupua $1,262,226 8
  Te Arawa Ruku Ora $800,000 1
  Ngā Iwi o Taranaki $2,010,646 8
  Te Arawa Whānau Ora Trust $980,000 1
  Taraia Marae $306,354 1
  Ngāti Tūwharetoa $1,238,860 1
  Maniapoto Māori Trust Board $1,500,000 1

Phase 3 funding distributed through Te Arawhiti

Total

 

$1,026,427

12

 

Iwi

Funding

Number of iwi

  Te Paatu ki Kauhanga Trust Board $161,412 1
  Te Puna Oranga o Ōtaki $191,015 1
  Ngāti Tumutumu $50,000 1
  Te Ranga Tupua $336,000 8
  Ngāti Porou Ki Hauraki (NPKH) $288,000 1